Doelstelling

Stichting Sultans Trail – A European Cultural Route heeft ten doel:

  • het ontwikkelen, in stand houden en promoten van de Sultans Trail, een historisch langeafstandswandel-, fiets- en cultuurroute van Wenen naar Istanbul, door Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Bulgarije en Turkije.
  • het verzamelen van historische gegevens, alsmede het uitgeven van gidsen en ander materiaal met betrekking tot de Sultans Trail;
  • het categoriseren en het (ondersteunen van) onderhoud van historische gebouwen, plaatsen, gewoonten en tradities op en langs de Sultans Trail;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van (historisch) onderzoek, het opzetten, informeren en ondersteunen van zusterorganisaties en lokale netwerken en/of verenigingen, het organiseren van promotie activiteiten, het markeren van de route, al dan niet met behulp van lokale personen, groepen, organisaties, universiteiten, bedrijven of overheden, het jaarlijks organiseren van tenminste één expeditie op de Sultans Trail met groepen wandelaars en historici.

Fondsen-beleid

Stichting Sultans Trail is een internationale  niet-gouvernementele organisatie met kantoren in Haarlem, Berlijn en Istanbul. De stichting is opgericht door Sedat Çakir en haar missie is het stimuleren en vergemakkelijken van reizen, wandelen en fietsen langs de Sultans Trail.

In de landen aan de Trail wordt de stichting gesteund door lokale VVV-kantoren en bijgestaan door de lokale bevolking.

De Sultans Trail is een multiculturele, niet-religieuze en a-politieke organisatie zonder winstoogmerk. Respect voor alle mensen, culturen en religies staat bij de Sultans Trail hoog in het vaandel. Daarom kan de stichting geen donaties accepteren die worden gedaan ter bevordering van politieke of religieuze doelstellingen.

Om haar onafhankelijkheid te bewaren streeft de stichting naar een evenwichtige samenstelling van haar financiële inkomsten uit donaties. Zij wordt gesteund door een groot aantal organisaties, stichtingen en individuen uit 21 verschillende landen.

De Sultans Trail gebruikt donaties die afkomstig zijn uit landen  waar de Trail doorheen loopt uitsluitend voor projecten in het betreffende land. Zo wil de stichting de economische en culturele ontwikkeling van lokale gemeenschappen aan de Trail stimuleren. Zij moedigt regeringen van deze landen van harte aan de ontwikkeling en instandhouding van de Sultans Trail lokaal te ondersteunen.