Stages

De Sultans Trail biedt stageplaatsen aan voor studenten van Universiteiten en Hogescholen in de studerichtingen:

 • Geschiedenis 
 • Marketing en Communicatie
 • Toerisme
 • Cultural Heritage Management
 • Museology

Mogelijke academische onderwerpen

 • Onderzoek de potentie van de Sultans Trail voor de toeristen sector, de economie, heritage management en culturele sector, (in een bepaalde regio);
 • Onderzoek het marktpotentieel van de Sultans Trail en hoe dit te vergroten;
 • Onderzoek en beschrijf het materieel en immaterieel erfgoed langs de trail, (in een bepaalde regio);
 • Onderzoek de kwaliteit en kwantiteit van de faciliteiten en diensten ten behoeve van fietsers en wandelaars langs de trail (in een bepaalde regio);
 • Ontwikkel een innovatief toeristisch product voor jongeren en/of families langs de trail, (in een bepaalde regio);
 • Verbeter de online aanwezigheid van de Sultans Trail op sociale media.
 • Maak een of meer 6 min. durende filmpjes op YouTube over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Sultans Trail (verhaallijn, opnames, editing, publishing)
 • Adviseer over het meest geschikte organisatiemodel voor een internationale Sultans Trail Federatie die verantwoordelijk zal zijn voor de trail (structuur, legale vorm, locatie, statuten, lidmaatschap, ed.);
 • Organiseer een cultureel of sportief evenement gerelateerd aan de Sultans Trail
 • Onderzoek mogelijke bronnen van inkomen voor de organisatie en organiseer een fundraising activiteit
 • Bereid publicatiemateriaal voor in meerdere talen over de Sultans Trail
 • Ontwikkel innovatieve manieren om het materieel en immaterieel erfgoed langs de  trail te presenteren
 • Ontwikkel een marketing strategie voor de Sultans Trail

Mogelijke praktische opdrachten

 • Ontwikkel promotie materiaal
 • Verbeter de website
 • Verbeter de presentatie van de Sultans Trail op sociale media
 • Ontwikkel verhaallijnen
 • Lever bijdragen aan de maandelijkse nieuwsbrief (Engels en Nederlands)
 • Onderhoud contacten met de belanghebbenden
 • Help mee aan de voorbereiding en begeleiding van de Grand Tour 2021
 • Vergroot de betrokkenheid van fietsclubs bij de Sultans Trail
 • Vergroot de betrokkenheid van wandelclubs bij de Sultans Trail
 • Ontwikkel sportive activiteiten langs de trail
 • Ontwikkel culturele activiteiten langs de trail

Werkzaamheden

 • Stagemedewerkers werken mee aan de realisatie van het doel om de Sultans Trail gecertificeerd te krijgen door de Raad van Europa.
 • De werkzaamheden zullen in belangrijke mate online worden uitgevoerd. Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van ons kantoor in Haarlem.
 • Stages kunnen het hele jaar door worden uitgevoerd.
 • De stagebegeleider van de Sultans Trail onderhoudt het dagelijkse contact met de stagiair. Periodiek zal de Stagecoördinator de voortgang bespreken. Stagiair kan verzocht worden één of meerdere presentaties te verzorgen voor het bestuur van de Sultans Trail.
 • De Sultans Trail is een non-profit organisatie die wordt gerund door vrijwilligers. Om die reden is het voor ons niet mogelijk om een stagevergoeding te verstrekken.

Vereisten

Van de stagiaire wordt een goede beheersing van de Engelse taal verwacht (in woord en geschrift en bij voorkeur een of meerdere van de volgende talen: Nederlands, Duits, Hongaars, Servo-Kroatisch, Bulgaars, Turks.

Van stagiaires wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht.

Aanmelden

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij de Sultans Trail stuur dan je cv en motivatie naar: internship@sultanstrail.com

Onze stagiaires

Bonita van Huizen, de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden, International Business and Management Studies, loopt stage van 5 -10-2020 t/m 22 -02-2021. Ze zal zich gaan bezig houden met een communicatie naar Stakeholders in het certificaat Europese Culturele Route.

Jesper Vlaar, van de Breda University of Applied Sciences, (BUas), International Tourism Management, loopt stage van 7-9-2020 t/m 22-1-2021.
In deze periode zal hij zich bezighouden met een aantal projecten, waaronder het organiseren van de Promotiefietstocht zomer 2021, het opstellen van een marketingplan en het stimuleren van plaatsing van bewegwijzering langs de Sultans Trail. Hij zal de voortgang van deze projecten van tijd tot tijd delen in de nieuwsbrief.

Adrienn Capote-Cuellar

Adrienn Capote-Cuellar (Adri), van de University of Applied Sciences for Management & Communication (FH Wien der WKW), loopt stage van 27 Juli 2020 tot 10 Januari 2021.
Zij houdt zich bezig met het verzamelen van dorps- geschiedenissen en andere gegevens ten behoeve van de Sultans Trail App.
Verder is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een communicatieplan ten behoeve van de Grands Tour 2021.

Novalga Aniswarea

Novalga Aniswarea (Aga), van de University of Wageningen, department of Tourism and Environment, heeft 13 April tot 24 Juli 2020 stage gelopen bij de Sultans Trail. Gedurende zijn stage heeft hij 18 projectideeën ontwikkeld en daarvan een drietal uitgewerkt, te weten:
– een gemotiveerde aanmelding voor deelname van de Sultans Trail aan de European Workshop van de Universiteit van Wageningen;
– ontwikkeling van het stageprogramma van de Sultans Trail;
– uitvoeren van een enquête onder vrienden van de Sultans Trail.
Hij heeft zijn stage afgesloten met een onderzoek naar de Sultans Trail Organisatie dat hij heeft gepresenteerd aan de Supervisor van de universiteit, getiteld, “Organisation Performance Measurement on Sultans Trail”.

De resultaten van de enquête van Aga vind je hier