Resultaten Enquête

Beste Lezers,

Ik dank jullie voor de deelname aan de laatste twee online onderzoeken. Zoals beloofd staan hieronder de uitkomsten.
Zoals jullie wellicht weten, was dit online onderzoek één van de projecten die ik samen met een bestuurslid heb ontwikkeld tijdens mijn stage en die erop was gericht om ideeën te horen vanuit de vrienden van de Sultans Trail (jullie!) en het ontwikkelen van producten en projecten gebaseerd op jullie antwoorden.

Na twee onderzoeksedities te hebben uitgevoerd zou ik zeggen dat we de doelen hebben gehaald en enkele belangrijke lessen hebben getrokken die behulpzaam waren voor de verdere groei van de organisatie.  
Persoonlijk heb ik de belangrijkste conclusies gepresenteerd aan het bestuur (met uitzondering van de samenvatting van de antwoorden) en hopelijk kan de organisatie ermee aan de slag – je zult het weten als het gebeurt. Bovendien heb ik er vertouwen in dat de Sultans Trail en het concept van het zich promoten als culturele route een beloftevolle toekomst heeft omdat reisgedrag zou kunnen veranderen van massatoerisme naar langzame meer duurzame reispraktijk na wat er is gebeurd in 2020.
Nogmaals ik kan jullie niet genoeg bedanken voor de deelname aan de onderzoeken. Ik hoop dat alles beter wordt, dat jullie gezond en veilig blijven waar jullie ook zijn.

Allereerst de vragen:
Thank you again for making your preference known to us. At this point, we would like to hear back more from you. The questions are divided into hikers- and newsletter-related questions:

PART A

 1. In general, how the current situation of COVID-19 affect your leisure/travel plan?
  o I cancelled all my upcoming trips
  o I postpone my trip plan, but I will travel once the measures are lifted up
  o It does not affect me, I am still making more plans for holiday
 2.  How long would you allocate your time to explore the Sultans Trail?
  o One to two weeks
  o Three to four weeks
  o One to two months
  o More than two months

PART B

 1.  What would you like to see and read on the newsletter? So, it gets more appealing, informative, and attractive to the readers?
 2. Are you interested in contributing to the newsletter?
  o Yes, how?
  o No, why

De resultaten

 1. Het effect van COVID-19 op de vakantie.

  Meer dan 90% van de respondenten wil het liefst hun geplande tripjes afzeggen tijdens de COVID-19 pandemie. De meeste afgezegde reizen zijn opgeschort tot een later tijdstip vanwege gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op de plekken van bestemming. Maar 18% van de  respondenten geeft aan dat zij ook als de situatie verbetert zij niet opnieuw willen reizen. Tenslotte is er een klein percentage mensen dat aangeeft toch op korte termijn te gaan reizen omdat zij erop vertrouwen dat zij binnen korte tijd weer kunnen gaan reizen. 

 2. Verwachtingen rondom reisperiode op de Sultans Trail

  Verreweg de meest genoemde reisperiodes zijn 1 of 2 weken (37%) en net daaronder meer dan twee maanden (36%). Een minderheid spreekt een voorkeur uit voor 1 tot 2 maanden of een nog kleinere minderheid voor 3 tot 4 weken op de Trail.  

 3. Wat respondenten graag lezen

  De antwoorden zijn af te lezen op de ‘woordkaart’ hieronder. De grootte waarmee het woord is afgebeeld weerspiegelt hoe vaak het woord is genoemd. Er is verreweg het meeste behoefte om te lezen over  informatie over de Trail en ervaringen van reizigers. Sommige lezers willen meer gedetailleerde informatie over de verschillende etappes en uiteenlopende onderwerpen als natuur, dorpen, cultuur, en geschiedenis

Op YouTube kun je de gehele presentatie van Novalga Aniswara bekijken.