Petra – Wie wandelt, filosofeert heel wat af.

Geniet ervan en/of ervaar voldoening


Of het nou gaat over boterhamtrommels, spaanplaten, punaises, voldoening of genot: we lopen de blaren op onze breinen.
Toen Aristoteles zo eens te kuieren liep ergens in de buurt van Athene, in een ver verleden toen de Sultans trail nog lang niet bestickert en bepijld was, liet ook hij zijn gedachten de vrije loop. Aristoteles hoorde in zijn dagen, net als wij nu, vaak zeggen: ‘Geniet ervan!’ ‘Heb het leuk!’
En dat deed hem ook goed, zulke goedgunstige en ruimhartige wensen.
Maar toch schuurde er iets.
Hij dacht graag na over de ziel, over de zin en logica van het leven, over ethiek.
Of hij daarvan genóót? Of dat léuk was? Nee, louter leuk kon hij zijn gefilosofeer over de grote vragen van sterfelijke wezens en hun leven an sich niet vinden. Terwijl hij niets liever deed dan filosoferen. Dan moest hij daar toch ook wel van geníeten?
Hij stapte rustig voort, dan weer slenterend, dan weer als droeg hij een stappenteller om zijn pols die bijhield per hoeveel meter hij hoeveel caloriën verbrandde.
En het kwam gaandeweg in zijn hoofd op dat er een onderscheid zou kunnen zijn tussen genot en voldoening. Tussen de begrippen hedonia en eudaïmonia.
Het uitdokteren van hersenspinsels gaf hem voldoening: zijn gedachten en associaties, de verworven en geschonken en opgediepte kennis, dat alles vervulde hem met de grootste dankbaarheid en verwondering. 
Waar hij van genoot was goed gezelschap en tegen een ouzo of aubergineschotel met tzatziki zei hij geen nee want die rijke smaken ervaarde hij als puur genot. 

Voor Aristoteles kwamen ze steeds meer tot leven, Hedonia en Eudaïmonia: vertegenwoordigers van genot en voldoening.
Als twee muzen die hem konden bekoren en beroeren.
En ons ook.
Want zoals de wandelaars van de Sultans trail kunnen genieten van zalige spijzen en dranken en van goed gezelschap, net als Hedonia, zo kennen deze zelfde wandelaars de vreugde van de vermoeide benen en de dichterlijke ingevingen, net als Eudaïmonia.

Hartelijk dank weldenkende Griekse geleerde!