Enquête

Als onderdeel van mijn stage aan de Wageningen Universiteit probeer ik op het ogenblik beter te begrijpen wat jou als lezer interesseert in de Sultans Trail. Ik heb drie vragen opgesteld die mij zullen helpen om een beter beeld te krijgen van de voorkeuren van de gebruiker van de Sultans Trail om van daaruit projecten te formuleren die aansluiten bij jullie voorkeuren en bij mijn stage-programma. Het duurt niet lang om deze drie vragen te beantwoorden en ik vind het leuk om op die manier met je in contact te komen!

Met dit onderzoek proberen we meer interactie tot stand te brengen tussen de Sultans Trail en jou als lezer van de nieuwsbrief.  Of in de woorden van  Helen Keller: “Alleen kunnen we zo weinig, samen kunnen we zoveel”.

De uitkomst van dit onderzoek zal bekend worden gemaakt in de volgende editie van de nieuwsbrief  – juni 2020. Het onderzoek is twee weken beschikbaar vanaf de dag na de publicatie van de nieuwsbrief van mei.  Het is de bedoeling dat dit soort informatie-uitwisseling in de vorm van online onderzoek vaker zal plaatsvinden.
Jullie antwoorden zijn vanzelfsprekend volledig anoniem.

Als jullie nog iets willen vragen of iets kwijt willen over het onderzoek dan kun je mailen naar: novalga.aniswara@wur.nl

Alvast bedankt voor je bijdrage, groeten en laten we maar gaan genieten van de zon!!

Aga Novalga Aniswara.