Enquête resultaten

Allereerst willen we  iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek van harte bedanken. Daarna, hoe simpel ons ‘onderzoekje’ ook was, de resultaten zijn belangrijk om onze activiteiten te kunnen afstemmen op de voorkeuren van fietsers en wandelaars.

Indien je alle resultaten en grafieken wilt zien, dan kun je die hier lezen.
Dit zijn de eerste resultaten:

  • Uit de antwoorden op de vraag, over de motieven, blijkt dat 50% dit doet omdat ze de trail uit eigen ervaring kennen en 37% geeft aan dit te willen gaan doen. Sommigen zijn geïnteresseerd in de regio en sommigen hebben nauwe banden met de Sultans Trail organisatie.
  • Op de vraag hoe je de trail zou willen gebruiken, geeft 80-90% aan dit te voet te willen doen, en 9-18% met de fiets. Omdat de fietsroute nieuw is, zijn we benieuwd hoe deze voorkeur zich ontwikkelt.
  • Op dezelfde vraag op onze Facebook Sultans Trail Friends pagina was het aandeel fietsers 0%. Kennelijk  is men nog niet op de hoogte van de fiets mogelijkheid.
  • Uit de vraag over de motieven blijkt dat dit voor het overgrote deel (81,8%) te maken heeft met interesse in de cultuur, historie en de mensen uit de regio. De helft van de deelnemers (50,0%) ziet het als een avontuur en bijna net zoveel als een leuke vakantiebesteding (45,5%). Ruim 40% ziet het als een sportieve activiteit (40,9%). Opvallend genoeg geeft 1/3 aan de trail te zien vanuit religieus of spiritueel perspectief. Een klein aantal heeft interesse in Turkije of het landschap onderweg.

We zijn heel blij met deze resultaten, omdat die ons vertellen voor wie we het allemaal doen. Natuurlijk willen we wel wat meer weten. Daarom hebben we 4 nieuwe vragen klaargezet. Het kost een paar minuten om deze te beantwoorden en je helpt ons daar zeer mee. Hier is de nieuwe link.