FAQ


GeneralAlgemeenAustriaSlovakiaHungaryCroatiaSerbiaRomaniaBulgariaGreeceTurkey
Wat heb ik nodig voor de SultansTrail?
Ten eerste heb je een Sultans Trail passport nodig, kaarten en of de gpx file’s verkrijgbaar in onze webwinkel en de primaire wandelbenodigdheden
Hoe lang is de Sultans Trail?
De totale lengte is 2133 km. De totale afstand varieert met de route die je kiest.
Door welke landen loopt de Sultans Trail?
De Sultans Trail doorkruist Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Turkije.
Wanneer ga ik?
De SultansTrail kun je bijna het hele jaar door goed bewandelen. Elke seizoen heeft zijn eigen charme. De hogere delen, zoals de Slowaakse, Roemeense en Bulgaarse bergen, zijn alleen van mei tot oktober goed begaanbaar. In de Balkan landen en in Turkije kan het in de zomermaanden erg heet worden. Als je alle negen landen van de Sultans Trail wil doorkruisen kun je dat het beste in het voorjaar of het najaar doen.
Waar vind ik historische informatie over de trail?
Historische informatie over de Sultans Trail vind je op Wikipedia en op Wikisage. De informatie op Wikipedia is ook beschikbaar in het Fries.
Kom ik teken tegen onderweg?
Er zijn 2 soorten teken. Meer informatie kun je hier vinden. Het is aan te raden een tekentang mee te nemen. Voor actuele informatie  en nieuws over teken kun je de lymeneteurope site bezoeken
Hoe veilig is de Sultans trail?
De Sultans Trail route is veilig en vriendelijk. Uiteraard is het zaak in stedelijke gebieden voorzichtig te zijn en oplettend.
Waar kan ik contant geld opnemen onderweg?
In de (grotere) steden zijn veel geldautomaten te vinden.
Is er Wifi onderweg?
Ja, in de meeste lokale cafeetjes is er Wifi. De meeste mensen willen je graag helpen met het wachtwoord om je op het netwerk te krijgen.
Waar kan ik Sultans Trail wandelgidsen en hoeden kopen?
Bezoek hiervoor de webshop!
Waar kan ik informatie vinden over hoe het startpunt te vinden of naar het vliegveld te komen?
Als je specifieke informatie nodig hebt, kun je contact opnemen met ons via info@sultanstrail.com. Voor algemene informatie over hoe van A naar B te komen, kun je  rome2rio controleren.
Wie was Süleyman I ?
Süleyman I was een sultan die van 1520 tot 1566 regeerde over het machtige Osmaanse rijk. Onder zijn bestuur kwamen kunst, architectuur, literatuur en recht tot bloei.Hij stond bekend als een rechtvaardig heerser. Vergeleken met andere leiders in zijn tijd was hij vooruitstrevend, ook wat betreft vrijheid van godsdienst. Men noemde hem daarom wel Süleyman de Grote, Kanuni (wetgever) Süleyman en Süleyman de Prachtlievende.

Vanuit Istanbul, dat toen nog Constantinopel heette, reisde de sultan twee keer naar Wenen: dwars door het westen van zijn enorme rijk, dat ook delen van Midden-Europa en de Balkan omvatte. De SultansTrail is naar hem vernoemd.

How to start the SultansTrail?
You need your Sultans Trail passport, maps and or the gpx files available in our webshop and the basic needs for hiking
What is the total length of the SultansTrail?
The total length is 2133 km (1326 miles). The total distance varies with the route you choose.
Through which countries does the SultansTrail run?
The SultansTrail runs through Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Greece and Turkey.
What is the best time to go?
It’s easy to walk the SultansTrail the whole year round. Every season has his own charm. The higher parts like Slovakia, Romania and Bulgarian mountains, are best in the months from May till October. In the Balkan countries and in Turkey it can be quite hot in the summer months. If you are walking all the nine countries of the SultansTrail it is best to do this in the spring or autumn.
Where can I find historical information about the trail?
Historical information about the SultansTrail you will find on Wikipedia and on Wikisage. The information on Wikipedia is also available in the Frisian language (Dutch dialect).
Where can I buy the SultansTrail hiking guides and hats?
Please visit our webshop!
Are there ticks along the route?
There are two types of ticks more information can be found here it is advisable to bring along a tick removal instrument. For current information and news about ticks you can visit the lymeneteurope site 
How safe is the SultansTrail?
The Sultans Trail is a very safe and friendly route, just pay attention and be more cautious in busy areas or big cities.
Where can I get cash along the route?
There are many cash machines in the bigger towns in Turkey and ….
Is there WiFi on the Sultans Trail?
Yes in many local cafés there is Wifi, all people are most friendly to help with the password to get you connected to the Wifi network.
Where can I get information on how to get to the starting point or the airport?
If you need special information you can contact us at info@sultanstrail.com but for general information on how to get from A to B check rome2rio
Where can I get water along the route?
In Bulgaria and Turkey there are many water points along the route…
What training level do I need to walk the Sultans Trail?
The daily distance is approximately 20 km or 12.42 miles for the group journeys, some training is advisable. When you start your walk your level will enhance along the way. The best is to walk 20 km to test the daily amount and adjust your training according to this result.

General
Wie lange ist der Sultans Trail?
Die Gesammtlänge ist 2133 Km (1326 miles) und hängt von der gewählten Strecke ab.
Durch welche Länder führt der Sultans Trail?
Der Sultans’ Trail führt durch Österreich, die Slovakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland und die Turkei.
Wann wandert man am besten?
Über die ganze Strecke des Sultans Trail kann man das ganze Jahr einfach wandern. Jede Jahreszeit hat seinen eigenen Reiz. Die höheren Teile wie die Berge in der Slovakei, Rumänien und Bulgarien kann man am besten wandern in den Monaten zwischen Mai und Oktober. Im Balkangebirge und in der Türkei wird es ganz warm im Sommer. Wenn Sie in alle neun Ländern wandern, dann ist der Frühling oder der Herbst die beste Wahl.
Wo kann ich historische Information über den Trail finden?
Historische Information über den Sultans Trail können Sie in Wikipedia und in Wikisage finden. Die Information in Wikipedia ist auch in der Friesischen Sprache vorhanden. (Niederländiches Dialekt).
Wo kann man die Wanderkarten und Kopfbedeckung des Sultans Trail erhalten?
Bitte besuchen Sie underen Webshop!
Gibt es Zecken auf dem Sultans Trail?
Es gibt zwei Typen von Zecken. Mehr Information können Sie hier finden. Es ist empfehlenswert eine Zeckenzange mitzunehmen.
Für aktuelle Information besuchen Sie die lymeneteurope site 
Wie sicher ist der Sultans Trail?
Der Sultans Trail ist sehr sicher und angenehm. Nur in den Städten oder in belebten Gebieten müssen Sie aufmerksam sein.
Wo kann mann Bargeld bekommen?
Es gibt viele Geldautomate in den größeren Städten
Gibt es Wifi auf dem Sultans Trail?
Sicher, in vielen Cafés gibt es Wifi. Allerfreundlichst helfen die Menschen Ihnen mit dem Passwort damit Sie mit dem Wifinetz verbunden sind.
Wo kann ich die Information finden über den Startpunkt und den Flughafen?
Wenn Sie spezielle Information brauchen, können Sie uns berichten info@sultanstrail.com.  Für allgemeine Information über wie von A nach B zu geraten können Sie rome2rio gebrauchen.
Gibt es Wasser entlang der Strecke?
In Bulgarien und in der Türkei gibt es viele Wasserstellen
General
 
How to start the SultansTrail?
You need your Sultans Trail passport, maps and or the gpx files available in our webshop and the basic needs for hiking
What is the total length of the SultansTrail?
The total length is 2133 km (1326 miles). The total distance varies with the route you choose.
Through which countries does the SultansTrail run?
The SultansTrail runs through Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Greece and Turkey.
What is the best time to go?
It’s easy to walk the SultansTrail the whole year round. Every season has his own charm. The higher parts like Slovakia, Romania and Bulgarian mountains, are best in the months from May till October. In the Balkan countries and in Turkey it can be quite hot in the summer months. If you are walking all the nine countries of the SultansTrail it is best to do this in the spring or autumn.
Where can I find historical information about the trail?
Historical information about the SultansTrail you will find on Wikipedia and on Wikisage. The information on Wikipedia is also available in the Frisian language (Dutch dialect).
Where can I buy the SultansTrail hiking guides and hats?
Please visit our webshop!
Are there ticks along the route
There are two types of ticks more information can be found here it is advisable to bring along a tick removal instrument. For current information and news about ticks you can visit the lymeneteurope site 
How safe is the SultansTrail?
The Sultans Trail is a very safe and friendly route, just pay attention and be more cautious in busy areas or big cities.
Where can I get cash along the route?
There are many cash machines in the bigger towns in Turkey and ….
What is the voltage and do I need a special plug?
What languages are spoken along the route?
Is there WiFi on the Sultans Trail?
Yes in many local cafés there is Wifi, all people are most friendly to help with the password to get you connected to the Wifi network.
Where can I get information on how to get to the starting point or the airport?
If you need special information you can contact us at info@sultanstrail.com but for general information on how to get from A to B check rome2rio
What is the climate along the Sultans Trail
….
Where can I get water along the route?
In Bulgaria and Turkey there are many water points along the route…
What training level do I need to walk the Sultans Trail?
The daily distance is approximately 20 km or 12.42 miles for the group journeys, some training is advisable. When you start your walk your level will enhance along the way. The best is to walk 20 km to test the daily amount and adjust your training according to this result.
Austria

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Serbia
Happy Hostel, Alexander Boskovic and Ivana Jevtovic, Kralja Milutina 28, 11000 Belgrade, +381 64 1176075,

Phone: +381113619414
Fax: +381113619415
Mobile phone: +381641176075
Web adress: www.happy-hostel.com
E-mail: happyhostel@yahoo.com ; hostelhappy@gmail.com ; serbiahappyhostel@gmail.com

Slovakia
Hungary
Croatia
Serbia

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Serbia
Happy Hostel, Alexander Boskovic and Ivana Jevtovic, Kralja Milutina 28, 11000 Belgrade, +381 64 1176075,

Phone: +381113619414
Fax: +381113619415
Mobile phone: +381641176075
Web adress: www.happy-hostel.com
E-mail: happyhostel@yahoo.com ; hostelhappy@gmail.com ; serbiahappyhostel@gmail.com

Romania
Bulgaria

1. Is the Bulgarian stretch of SultansTrail marked? There are two possible routes through Bulgaria. The lowland route and a more mountainous one passing, among others, through the mountain ranges of Vitosha, Rila and Rhodopi. The lowland route has been explored by very few hikers yet and is not marked at all. Parts of the mountain route are marked but it is not recommended to try hiking this route just by the marking signs. The SultansTrail foundation can provide GPS-coordinates, moreover you can buy maps of most of the regions you pass through and finally you can find local guides in almost every village that you will encounter.

2. Is help with the marking appreciated by the SultansTrail Foundation? Yes, help with the marking is very much appreciated. Ideally the local communities that you pass through will start to feel responsible for the maintenance of the route, but we have not reached that stage yet. If you think you would like to help with marking please ask for our marking instructions and get in touch with the coordinator of the Bulgarian stretch (Arjan Schuiling email: arjans@cerberus.nl)

3. Does SultansTrail have a list of accommodations along the route? Yes we do, but once again because the lowland route has not been hiked very often our information is limited to the mountain route. Addresses can be obtained by getting in touch with either Sedat Cakir (info@sultanstrail.com) or Arjan Schuiling (arjans@cerberus.nl)

4. What are the best seasons for hiking in Bulgaria? Bulgaria deviates from the other countries along the SultansTrail in the sense that it is by far the most mountainous country. This is also what makes it one of the most spectacular destinations but it requires a careful planning and preparation. The highest mountain ranges that you will cross (Vitosha and Rila) are barely accessible between early November and early May unless you are a really experienced hiker in snowy conditions. Even in late spring and in summer it is wise to keep track of the weather bulletins because you are hiking in an Alpine environment. In summer it can get uncomfortably hot in the lower-lying parts of the country but then it is often quite pleasant in the mountains. The eastern part of the Rhodopi mountains, roughly east from Kardzhali towards the Greek and Turkish borders, can also be quite nice way into November. This part of the Rhodopes is not that high with altitudes varying between 500 and 800 meters.

5. How many days does it take to cover the Bulgarian stretch? Of course every hiker has its own pace but the entire stretch is about 600 kilometers. Are you willing to cover about 20 kilometers per day, already quite a challenge, you will need about 30 days to hike the mountain route.

6. Should you be prepared for any specific risks or dangers in Bulgaria? The Bulgarians themselves tend to warn you for gypsies but somehow they never manage to give any examples of any harm done by those people. The warnings for certain animals should be taken more seriously especially when it comes to bears and dogs. Undesired encounters with bears can be avoided by making yourself heard, for instance by singing, yelling or whistling and to stay on track. So-called anti-bear sprays can be bought in Bulgaria. When it comes to dogs it is usually sheep dogs. Try to make contact with the shepherd so he or she can control the dogs and try not to move in between the dogs and the sheep.

7. Does SultansTrail organize any group trips to Bulgaria? Yes,  go to the activity calendar.

Greece
Turkey

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Turkey
Kırklareli, Karıncak köyü. One can get the key of the village house at imam Sedat Soycan

GeneralAustriaSlovakiaHungaryCroatiaSerbiaRomaniaBulgariaGreeceTurkey
 
How to start the SultansTrail?
You need your Sultans Trail passport, maps and or the gpx files available in our webshop and the basic needs for hiking
What is the total length of the SultansTrail?
The total length is 2133 km (1326 miles). The total distance varies with the route you choose.
Through which countries does the SultansTrail run?
The SultansTrail runs through Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Greece and Turkey.
What is the best time to go?
It’s easy to walk the SultansTrail the whole year round. Every season has his own charm. The higher parts like Slovakia, Romania and Bulgarian mountains, are best in the months from May till October. In the Balkan countries and in Turkey it can be quite hot in the summer months. If you are walking all the nine countries of the SultansTrail it is best to do this in the spring or autumn.
Where can I find historical information about the trail?
Historical information about the SultansTrail you will find on Wikipedia and on Wikisage. The information on Wikipedia is also available in the Frisian language (Dutch dialect).
Where can I buy the SultansTrail hiking guides and hats?
Please visit our webshop!
Are there ticks along the route
There are two types of ticks more information can be found here it is advisable to bring along a tick removal instrument. For current information and news about ticks you can visit the lymeneteurope site 
How safe is the SultansTrail?
The Sultans Trail is a very safe and friendly route, just pay attention and be more cautious in busy areas or big cities.
Where can I get cash along the route?
There are many cash machines in the bigger towns in Turkey and ….
What is the voltage and do I need a special plug?
What languages are spoken along the route?
Is there WiFi on the Sultans Trail?
Yes in many local cafés there is Wifi, all people are most friendly to help with the password to get you connected to the Wifi network.
Where can I get information on how to get to the starting point or the airport?
If you need special information you can contact us at info@sultanstrail.com but for general information on how to get from A to B check rome2rio
What is the climate along the Sultans Trail
….
Where can I get water along the route?
In Bulgaria and Turkey there are many water points along the route…
What training level do I need to walk the Sultans Trail?
The daily distance is approximately 20 km or 12.42 miles for the group journeys, some training is advisable. When you start your walk your level will enhance along the way. The best is to walk 20 km to test the daily amount and adjust your training according to this result.
Austria

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Serbia
Happy Hostel, Alexander Boskovic and Ivana Jevtovic, Kralja Milutina 28, 11000 Belgrade, +381 64 1176075,

Phone: +381113619414
Fax: +381113619415
Mobile phone: +381641176075
Web adress: www.happy-hostel.com
E-mail: happyhostel@yahoo.com ; hostelhappy@gmail.com ; serbiahappyhostel@gmail.com

Slovakia
Hungary
Croatia
Serbia

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Serbia
Happy Hostel, Alexander Boskovic and Ivana Jevtovic, Kralja Milutina 28, 11000 Belgrade, +381 64 1176075,

Phone: +381113619414
Fax: +381113619415
Mobile phone: +381641176075
Web adress: www.happy-hostel.com
E-mail: happyhostel@yahoo.com ; hostelhappy@gmail.com ; serbiahappyhostel@gmail.com

Romania
Bulgaria

1. Is the Bulgarian stretch of SultansTrail marked? There are two possible routes through Bulgaria. The lowland route and a more mountainous one passing, among others, through the mountain ranges of Vitosha, Rila and Rhodopi. The lowland route has been explored by very few hikers yet and is not marked at all. Parts of the mountain route are marked but it is not recommended to try hiking this route just by the marking signs. The SultansTrail foundation can provide GPS-coordinates, moreover you can buy maps of most of the regions you pass through and finally you can find local guides in almost every village that you will encounter.

2. Is help with the marking appreciated by the SultansTrail Foundation? Yes, help with the marking is very much appreciated. Ideally the local communities that you pass through will start to feel responsible for the maintenance of the route, but we have not reached that stage yet. If you think you would like to help with marking please ask for our marking instructions and get in touch with the coordinator of the Bulgarian stretch (Arjan Schuiling email: arjans@cerberus.nl)

3. Does SultansTrail have a list of accommodations along the route? Yes we do, but once again because the lowland route has not been hiked very often our information is limited to the mountain route. Addresses can be obtained by getting in touch with either Sedat Cakir (info@sultanstrail.com) or Arjan Schuiling (arjans@cerberus.nl)

4. What are the best seasons for hiking in Bulgaria? Bulgaria deviates from the other countries along the SultansTrail in the sense that it is by far the most mountainous country. This is also what makes it one of the most spectacular destinations but it requires a careful planning and preparation. The highest mountain ranges that you will cross (Vitosha and Rila) are barely accessible between early November and early May unless you are a really experienced hiker in snowy conditions. Even in late spring and in summer it is wise to keep track of the weather bulletins because you are hiking in an Alpine environment. In summer it can get uncomfortably hot in the lower-lying parts of the country but then it is often quite pleasant in the mountains. The eastern part of the Rhodopi mountains, roughly east from Kardzhali towards the Greek and Turkish borders, can also be quite nice way into November. This part of the Rhodopes is not that high with altitudes varying between 500 and 800 meters.

5. How many days does it take to cover the Bulgarian stretch? Of course every hiker has its own pace but the entire stretch is about 600 kilometers. Are you willing to cover about 20 kilometers per day, already quite a challenge, you will need about 30 days to hike the mountain route.

6. Should you be prepared for any specific risks or dangers in Bulgaria? The Bulgarians themselves tend to warn you for gypsies but somehow they never manage to give any examples of any harm done by those people. The warnings for certain animals should be taken more seriously especially when it comes to bears and dogs. Undesired encounters with bears can be avoided by making yourself heard, for instance by singing, yelling or whistling and to stay on track. So-called anti-bear sprays can be bought in Bulgaria. When it comes to dogs it is usually sheep dogs. Try to make contact with the shepherd so he or she can control the dogs and try not to move in between the dogs and the sheep.

7. Does SultansTrail organize any group trips to Bulgaria? Yes click on the activity calendar.

Greece
Turkey

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Turkey
Kırklareli, Karıncak köyü. One can get the key of the village house at imam Sedat Soycan

GeneralAustriaSlovakiaHungaryCroatiaSerbiaRomaniaBulgariaGreeceTurkey
 
How to start the SultansTrail?
You need your Sultans Trail passport, maps and or the gpx files available in our webshop and the basic needs for hiking
What is the total length of the SultansTrail?
The total length is 2133 km (1326 miles). The total distance varies with the route you choose.
Through which countries does the SultansTrail run?
The SultansTrail runs through Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Greece and Turkey.
What is the best time to go?
It’s easy to walk the SultansTrail the whole year round. Every season has his own charm. The higher parts like Slovakia, Romania and Bulgarian mountains, are best in the months from May till October. In the Balkan countries and in Turkey it can be quite hot in the summer months. If you are walking all the nine countries of the SultansTrail it is best to do this in the spring or autumn.
Where can I find historical information about the trail?
Historical information about the SultansTrail you will find on Wikipedia and on Wikisage. The information on Wikipedia is also available in the Fries langues (Dutch dialect).
Where can I buy the SultansTrail hiking guides and hats?
Please visit our webshop!
Are there ticks along the route
There are two types of ticks more information can be found here it is advisable to bring along a tick removal instrument. For current information and news about ticks you can visit the lymeneteurope site 
How safe is the SultansTrail?
The Sultans Trail is a very safe and friendly route, just pay attention and be more cautious in busy areas or big cities.
Where can I get cash along the route?
There are many cash machines in the bigger towns in Turkey and ….
What is the voltage and do I need a special plug?
What languages are spoken along the route?
Is there WiFi on the Sultans Trail?
Yes in many local cafés there is Wifi, all people are most friendly to help with the password to get you connected to the Wifi network.
Where can I get information on how to get to the starting point or the airport?
If you need special information you can contact us at info@sultanstrail.com but for general information on how to get from A to B check rome2rio
What is the climate along the Sultans Trail
….
Where can I get water along the route?
In Bulgaria and Turkey there are many water points along the route…
What training level do I need to walk the Sultans Trail?
The daily distance is approximately 20 km or 12.42 miles for the group journeys, some training is advisable. When you start your walk your level will enhance along the way. The best is to walk 20 km to test the daily amount and adjust your training according to this result.
Austria

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Serbia
Happy Hostel, Alexander Boskovic and Ivana Jevtovic, Kralja Milutina 28, 11000 Belgrade, +381 64 1176075,

Phone: +381113619414
Fax: +381113619415
Mobile phone: +381641176075
Web adress: www.happy-hostel.com
E-mail: happyhostel@yahoo.com ; hostelhappy@gmail.com ; serbiahappyhostel@gmail.com

Slovakia
Hungary
Croatia
Serbia

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Serbia
Happy Hostel, Alexander Boskovic and Ivana Jevtovic, Kralja Milutina 28, 11000 Belgrade, +381 64 1176075,

Phone: +381113619414
Fax: +381113619415
Mobile phone: +381641176075
Web adress: www.happy-hostel.com
E-mail: happyhostel@yahoo.com ; hostelhappy@gmail.com ; serbiahappyhostel@gmail.com

Romania
Bulgaria

1. Is the Bulgarian stretch of SultansTrail marked? There are two possible routes through Bulgaria. The lowland route and a more mountainous one passing, among others, through the mountain ranges of Vitosha, Rila and Rhodopi. The lowland route has been explored by very few hikers yet and is not marked at all. Parts of the mountain route are marked but it is not recommended to try hiking this route just by the marking signs. The SultansTrail foundation can provide GPS-coordinates, moreover you can buy maps of most of the regions you pass through and finally you can find local guides in almost every village that you will encounter.

2. Is help with the marking appreciated by the SultansTrail Foundation? Yes, help with the marking is very much appreciated. Ideally the local communities that you pass through will start to feel responsible for the maintenance of the route, but we have not reached that stage yet. If you think you would like to help with marking please ask for our marking instructions and get in touch with the coordinator of the Bulgarian stretch (Arjan Schuiling email: arjans@cerberus.nl)

3. Does SultansTrail have a list of accommodations along the route? Yes we do, but once again because the lowland route has not been hiked very often our information is limited to the mountain route. Addresses can be obtained by getting in touch with either Sedat Cakir (info@sultanstrail.com) or Arjan Schuiling (arjans@cerberus.nl)

4. What are the best seasons for hiking in Bulgaria? Bulgaria deviates from the other countries along the SultansTrail in the sense that it is by far the most mountainous country. This is also what makes it one of the most spectacular destinations but it requires a careful planning and preparation. The highest mountain ranges that you will cross (Vitosha and Rila) are barely accessible between early November and early May unless you are a really experienced hiker in snowy conditions. Even in late spring and in summer it is wise to keep track of the weather bulletins because you are hiking in an Alpine environment. In summer it can get uncomfortably hot in the lower-lying parts of the country but then it is often quite pleasant in the mountains. The eastern part of the Rhodopi mountains, roughly east from Kardzhali towards the Greek and Turkish borders, can also be quite nice way into November. This part of the Rhodopes is not that high with altitudes varying between 500 and 800 meters.

5. How many days does it take to cover the Bulgarian stretch? Of course every hiker has its own pace but the entire stretch is about 600 kilometers. Are you willing to cover about 20 kilometers per day, already quite a challenge, you will need about 30 days to hike the mountain route.

6. Should you be prepared for any specific risks or dangers in Bulgaria? The Bulgarians themselves tend to warn you for gypsies but somehow they never manage to give any examples of any harm done by those people. The warnings for certain animals should be taken more seriously especially when it comes to bears and dogs. Undesired encounters with bears can be avoided by making yourself heard, for instance by singing, yelling or whistling and to stay on track. So-called anti-bear sprays can be bought in Bulgaria. When it comes to dogs it is usually sheep dogs. Try to make contact with the shepherd so he or she can control the dogs and try not to move in between the dogs and the sheep.

7. Does SultansTrail organize any group trips to Bulgaria? Yes click on the activity calendar.

Greece
Turkey

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Turkey
Kırklareli, Karıncak köyü. One can get the key of the village house at imam Sedat Soycan

GeneralAustriaSlovakiaHungaryCroatiaSerbiaRomaniaBulgariaGreeceTurkey
 
How to start the SultansTrail?
You need your Sultans Trail passport, maps and or the gpx files available in our webshop and the basic needs for hiking
What is the total length of the SultansTrail?
The total length is 2133 km (1326 miles). The total distance varies with the route you choose.
Through which countries does the SultansTrail run?
The SultansTrail runs through Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Greece and Turkey.
What is the best time to go?
It’s easy to walk the SultansTrail the whole year round. Every season has his own charm. The higher parts like Slovakia, Romania and Bulgarian mountains, are best in the months from May till October. In the Balkan countries and in Turkey it can be quite hot in the summer months. If you are walking all the nine countries of the SultansTrail it is best to do this in the spring or autumn.
Where can I find historical information about the trail?
Historical information about the SultansTrail you will find on Wikipedia and on Wikisage. The information on Wikipedia is also available in the Fries langues (Dutch dialect).
Where can I buy the SultansTrail hiking guides and hats?
Please visit our webshop!
Are there ticks along the route
There are two types of ticks more information can be found here it is advisable to bring along a tick removal instrument. For current information and news about ticks you can visit the lymeneteurope site 
How safe is the SultansTrail?
The Sultans Trail is a very safe and friendly route, just pay attention and be more cautious in busy areas or big cities.
Where can I get cash along the route?
There are many cash machines in the bigger towns in Turkey and ….
What is the voltage and do I need a special plug?
What languages are spoken along the route?
Is there WiFi on the Sultans Trail?
Yes in many local cafés there is Wifi, all people are most friendly to help with the password to get you connected to the Wifi network.
Where can I get information on how to get to the starting point or the airport?
If you need special information you can contact us at info@sultanstrail.com but for general information on how to get from A to B check rome2rio
What is the climate along the Sultans Trail
….
Where can I get water along the route?
In Bulgaria and Turkey there are many water points along the route…
What training level do I need to walk the Sultans Trail?
The daily distance is approximately 20 km or 12.42 miles for the group journeys, some training is advisable. When you start your walk your level will enhance along the way. The best is to walk 20 km to test the daily amount and adjust your training according to this result.
Austria

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Serbia
Happy Hostel, Alexander Boskovic and Ivana Jevtovic, Kralja Milutina 28, 11000 Belgrade, +381 64 1176075,

Phone: +381113619414
Fax: +381113619415
Mobile phone: +381641176075
Web adress: www.happy-hostel.com
E-mail: happyhostel@yahoo.com ; hostelhappy@gmail.com ; serbiahappyhostel@gmail.com

Slovakia
Hungary
Croatia
Serbia

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Serbia
Happy Hostel, Alexander Boskovic and Ivana Jevtovic, Kralja Milutina 28, 11000 Belgrade, +381 64 1176075,

Phone: +381113619414
Fax: +381113619415
Mobile phone: +381641176075
Web adress: www.happy-hostel.com
E-mail: happyhostel@yahoo.com ; hostelhappy@gmail.com ; serbiahappyhostel@gmail.com

Romania
Bulgaria

1. Is the Bulgarian stretch of SultansTrail marked? There are two possible routes through Bulgaria. The lowland route and a more mountainous one passing, among others, through the mountain ranges of Vitosha, Rila and Rhodopi. The lowland route has been explored by very few hikers yet and is not marked at all. Parts of the mountain route are marked but it is not recommended to try hiking this route just by the marking signs. The SultansTrail foundation can provide GPS-coordinates, moreover you can buy maps of most of the regions you pass through and finally you can find local guides in almost every village that you will encounter.

2. Is help with the marking appreciated by the SultansTrail Foundation? Yes, help with the marking is very much appreciated. Ideally the local communities that you pass through will start to feel responsible for the maintenance of the route, but we have not reached that stage yet. If you think you would like to help with marking please ask for our marking instructions and get in touch with the coordinator of the Bulgarian stretch (Arjan Schuiling email: arjans@cerberus.nl)

3. Does SultansTrail have a list of accommodations along the route? Yes we do, but once again because the lowland route has not been hiked very often our information is limited to the mountain route. Addresses can be obtained by getting in touch with either Sedat Cakir (info@sultanstrail.com) or Arjan Schuiling (arjans@cerberus.nl)

4. What are the best seasons for hiking in Bulgaria? Bulgaria deviates from the other countries along the SultansTrail in the sense that it is by far the most mountainous country. This is also what makes it one of the most spectacular destinations but it requires a careful planning and preparation. The highest mountain ranges that you will cross (Vitosha and Rila) are barely accessible between early November and early May unless you are a really experienced hiker in snowy conditions. Even in late spring and in summer it is wise to keep track of the weather bulletins because you are hiking in an Alpine environment. In summer it can get uncomfortably hot in the lower-lying parts of the country but then it is often quite pleasant in the mountains. The eastern part of the Rhodopi mountains, roughly east from Kardzhali towards the Greek and Turkish borders, can also be quite nice way into November. This part of the Rhodopes is not that high with altitudes varying between 500 and 800 meters.

5. How many days does it take to cover the Bulgarian stretch? Of course every hiker has its own pace but the entire stretch is about 600 kilometers. Are you willing to cover about 20 kilometers per day, already quite a challenge, you will need about 30 days to hike the mountain route.

6. Should you be prepared for any specific risks or dangers in Bulgaria? The Bulgarians themselves tend to warn you for gypsies but somehow they never manage to give any examples of any harm done by those people. The warnings for certain animals should be taken more seriously especially when it comes to bears and dogs. Undesired encounters with bears can be avoided by making yourself heard, for instance by singing, yelling or whistling and to stay on track. So-called anti-bear sprays can be bought in Bulgaria. When it comes to dogs it is usually sheep dogs. Try to make contact with the shepherd so he or she can control the dogs and try not to move in between the dogs and the sheep.

7. Does SultansTrail organize any group trips to Bulgaria? Yes click on the activity calendar.

Greece
Turkey

Sleeping
In countries like Austria and Serbia it won’t be a problem to find a comfortable place to sleep (hotel, pension, private rooms) within walking distance.

In Hungary, Bulgaria and Turkey some improvisation might be required. In a lot of places it is possible to stay in private houses. Sometimes you will be invited and won’t even be allowed to give any money (although some shoppings or a little present for the children is apprectiated). Actually this kind of hospitality is one of the things that make this trip so special.

In some areas it is absolutely necessary to bring a tent. Camping in the wild is very easy and very nice, specially in the remote areas.

Some place are particularly welcoming Sultans Trail hikers. They are listed below.

Turkey
Kırklareli, Karıncak köyü. One can get the key of the village house at imam Sedat Soycan